เผย 5 จังหวัดอีสานใต้ไข้เลือดออกระบาดป่วยแล้วกว่า 1,600 ตายแล้ว 3 ราย

 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2559 มีผู้ป่วยทั่วประเทศกว่า 18,000 คน เสียชีวิต 15 คน เฉพาะในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี 5 จังหวัดอีสานตอนล่างคือ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และอุบลราชธานี พบผู้ป่วย 1,646 คน เสียชีวิตแล้ว 3 คน โดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ จ.อุบลราชธานี 775 คน แต่ยังไม่มีเสียชีวิต และมีผู้ป่วยรองลงมาคือ จ.ศรีสะเกษ 592 คน และเสียชีวิต 3 คน แต่เมื่อนำสถิติไปเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกับปี 2558 พบว่าปีนี้ จำนวนผู้ป่วยลดลง แต่ยังคงวางใจไม่ได้ เพราะช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากที่สุด
m ประกอบกับปีนี้ ยังพบการระบาดของโรคไวรัสซิกา รวมทั้งโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งทั้งสองโรคมียุงลายเป็นพาหนะนำโรค และพบระบาดอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จึงขอเตือนประชาชนร่วมกันเก็บกวาดบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบ เพื่อเป็นที่เกาะพักของยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ โดยคว่ำถ้วยชาม ปิดฝาโอ่งน้ำ ไม่ให้ยุงลายวางไข่ได้ โดยทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก็จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคนี้ลงได้

ที่มา>>>ข่าวสด

เครื่องปลูกสับปะรดมาแว้ว! กรมวิชาการฯ จัดให้ 7 ปีคืนทุน

นายวุฒิพล จันทร์สระคู วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร เผยว่า ด้วยสับปะรดพืชเศรษฐกิจของบ้านเราปลูกได้ตลอดปี ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการปลูกด้วยมือไม่มีความสม่ำเสมอ ทำให้เกิดโรคเน่าเสียได้ง่าย กรมวิชาการเกษตรได้ทำ

วิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง 39-50 แรงม้าขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้แล้วเป็นเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ขั้นตอน การทำงานต้องใช้หน่อสับปะรดที่ตัดยอดแล้วยาว 30-50 ซม. ปลูกได้ 2 แถวคู่ ห่างกัน 50 ซม. ระยะระหว่างต้น 30-40 ซม. มีกระบะบรรจุหน่อได้ข้างละ 200 หน่อ อุปกรณ์ป้อนลำเลียงทำจากท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ใช้ล้อขับเคลื่อนส่งกำลังผ่านชุดเฟืองขับอุปกรณ์ป้อนลำเลียงหน่อ โดยมีตัวเปิดร่องปลูกเป็นแบบขาไถ ป้อนส่งหน่อสับปะรดผ่านท่อปล่อยหลังตัวเปิดฝนร่อง แล้วกลบดินโคนหน่อด้วยใบปาดกลบดิน โดยมีคนขับแทรกเตอร์ 1 คน ใช้คนป้อนหน่อ 2 คนนายวุฒิพล เผยถึงผลการทดลองปลูกในพื้นที่ จ.เพชรบุรี, หนองคาย และขอนแก่น ความสามารถทำงานอยู่ระหว่าง 0.41-0.63 ไร่ต่อชั่วโมง สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 2.08-2.15 ลิตรต่อไร่ ประสิทธิภาพการปลูกแล้วรอด 95.50-96.05% ในความลึก 14.92-16.20 ซม. และสามารถปลูกหน่อให้มีความเอียงได้ตั้งแต่ 49.01-72.02 องศา จากแนวระนาบ เพราะการปลูกในฤดูฝน น้ำมักจะท่วมขังคอยอดใบทำให้เกิดโรคเน่า เลยต้องออกแบบให้เครื่องสามารถปลูกหน่อสับปะรดเอียงได้ เพื่อน้ำจะไหลออกไม่ขังเกษตรกรที่ต้องการจะซื้อเครื่องนี้ไปใช้ ควรมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 58 ไร่ขึ้นในระยะเวลา 7 ปี จะคุ้มทุนกว่าจ้างแรงงานปลูก เพราะต้นทุนการปลูกเฉลี่ยจะอยู่ที่ 731 บาทต่อไร่ในขณะที่จ้างแรงงานปลูกมีค่าใช้จ่าย 880 บาทต่อไร่ ทำให้ต้นทุนลดลงไปประมาณ 149 บาทต่อไร่

ล่าสุดเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ต้นแบบในระดับเกษตรกร มีพิมพ์เขียวสำหรับถ่ายทอดให้แก่โรงงานผลิตเครื่องจักรกลเกษตรไปพัฒนาและผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ สอบถามข้อมูล ได้ที่ 0-4325-5038, 08-9072-2155.

ที่มา>>>Thairath