ตร.จับหัวโจกแว้นป่วนเมืองทัวร์เรือนจำโคราช รู้ซึ้งชีวิตไร้อิสรภาพ หยุดค่านิยมผิดๆ

 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ส.ค. ที่เรือนจำกลางนครราชสีมา พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา จัดโครงการเยาวชนจิตอาสา “อาสาขาแรง” โดยนำเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวนกว่า 200 คน ทัศนศึกษาเรียนรู้สัมผัสเยี่ยมเยือนผู้ต้องโทษในเรือนจำ โดยมีนายภักดี ตั้งธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรให้ความรู้ ข้อคิด เตือนสติไม่ให้คิดชั่วหลงผิด จากนั้นเดินทางไปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) เพื่อประกอบพิธีกล่าวคำปฏิญาณ แสดงเจตนารมณ์ ต่อหน้ารูปหล่อท้าวสุรนารี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองว่า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ไม่ขับขี่รถเสียงดัง ไม่แข่งขัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และละจะเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด พร้อมให้การสนับสนุน กิจการของตำรวจสืบไป พล.ต.ต.ฐากูร ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปัจจุบันการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และเยาวชนมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหนึ่งเกิดจากความอยากรู้ อยากลอง อยากเห็น อยากแสดงออก แต่มักขาดความรู้ และจิตสำนึกในการกระทำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงมีแนวความคิดนำกลุ่มเสี่ยง มาฝึกอบรมพร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้มีจิตอาสา เพื่อสาธารณะ ไม่ไปแสดงออกในทางที่ผิดหรือไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้สังคม มุ่งหวังให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่สร้างความเดือดร้อน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาและช่วยลดสถิติคดีเกี่ยวกับอาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติเหตุจราจร ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีและลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เกี่ยวข้องให้นำไปสู่เป็นการนำร่องและเป็นต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา>>>ข่าวสด